Törzsvásárlói programban való részvétel szabályzata

I.Bevezetés

 1. A kártyabirtokosok az Interkerám Kft. üzletekben saját részre történő vásárlásaik alkalmával a szabályzatban foglalt mértékű kedvezményt vehetik igénybe érvényes törzsvásárlói kártyájuk bemutatása esetén.

 2. A Program a kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményeket, így annak szabályait az Interkerám Kft. egyoldalúan megváltoztathatja, illetve befejezheti amennyiben a Program helyébe új törzsvásárlói programot léptet.

II. A törzsvásárlói programban való részvétel feltételei

 1. A Programban minden nagykorú magyar természetes személy, egyéni és mikrovállalkozó részt vehet,amely az igénylési feltételeknek megfelel.

 2. A kártya birtokos a kártya igénylésével, illetve nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja ezen Törzsvásárlói Program Szabályzatát.

 3. Törzsvásárlói Kártyát ipari felhasználók, viszonteladók, kereskedelmi,egyedi kedvezményekben részesülő vállalkozások valamint a cég dolgozói nem igényelhetik.

 4. Interkerám Kft. saját döntése alapján jogosult elfogadni, vagy visszautasítani bármely érdeklődő Kártya igénylését, aki ezen elfogadás esetén válik a Program résztvevőjévé.

 5. Minden Résztvevő mindaddig jogosult a Programban részt venni, amíg az évente meghatározott vásárlás limit felett az Interkerám üzleteikben vásárol. A több üzletben történő vásárlás összeadódva értelmezendő. Ennek hiányában a Részvétel az utolsó vásárlást követő a naptári év végén megszűnik.

 6. Az Interkerám Kft jogosult a kártyabirtokos részvételét megszűntetni,saját döntése alapján, amennyiben Résztvevő visszaél a Kártyával, vagy az Interkerám Kft. jó hírét bármilyen módon sérti, magatartásával lejáratja.

 7. A Programban való részvétellel kapcsolatban esetleg felmerülő adók, terhek és díjak kizárólag Résztvevőt terhelik.

 8. A kártyabirtokos a törzsvásárlói kártyája használatával a mindenkori (aktuális) törzsvásárlói szabályzatban foglaltakat elfogadja.

III.  A Kártya igénylése, kezeléses és pótlása

 1. Minden természetes személy, egyéni és mikrovállalkozó csak egy Kártyát igényelhet, amennyiben az igénylőlapot kitöltötte

 2. Törzsvásárlói kártyára az jogosult aki, az Interkerám üzleteiben összevontan a kártya kiállítását megelőző naptári évben legalább bruttó 250.000,- Ft feletti értékben vásárolt.

 3. A Kártya igénylésére az Interkerám üzleteiben van lehetőség. Az elkészült kártya átadására személyesen az üzletekben, vagy postai úton van lehetőség.

 4. Résztvevő érvényes Törzsvásárlói kártyájának bemutatása mellett a mellékletben felsorolt termékből a mindenkor érvényes mennyiségi listaárak legnagyobb kedvezményét kapja meg.
 5. A törzsvásárlói kártyával igénybe vehető kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, így az aktuálisan futó időszakos és állandó akciós kedvezményekkel sem. Kivéve, ha az adott időszakos vagy állandó akció szabályzatában másképpen nem rendelkezünk.

IV. Kártyabirtokosok adatainak kezelése, védelme

 1. A kártyaigényléssel egyidejűleg a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Interkerám Kft. feldolgozza és azt az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott feltétel szerint tárolja.

 2. Az Interkerámnak tilos a személyes adatokat harmadik személy részére történő bármely formában történő átadása. Az Interkerám Kft. a kártyabirtokosok adatait kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja az Adatkezelési Tájékoztatója szerint amely minden üzletünkben, illetve Társaságunk honlapján (www.interkeram.hu) elérhető.


V. Felelősség és egyéb rendelkezések

 

 1. Interkerám Kft nem felel a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Kártya ellopása, elvesztése, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.

 2. A kártyabirtokos a Programmal kapcsolatban felmerülő bármely panaszával, kérésével, kérdésével az Interkerám Kft-hez fordulhat:

 • telefonszámon: 06-76-481-440
 • írásban: Interkerám Kft 6000. Kecskemét, Parasztfőiskola 12
 • e-mail-en: info@interkeram.hu

 1. A vásárlás alkalmával kapott kedvezmény mértékéről, a vásárláskor kiállított számla ad tájékoztatást. Az esetleges téves kedvezmény biztosításával kapcsolatos reklamációját a kártyabirtokosnak még a pénztártól való távozás előtt kell jeleznie. A pénztártól való távozás után a reklamációt nem tudunk elfogadni.

1. sz. melléklet:

Törzsvásárlói kedvezménybe bevont termékek

 • Kerámia masszák
 • Mázak
 • Színtestek
 • Dekorfestékek kerámiára és üvegre
 • Alap és nyersanyagok
 • Gipszek
 • Égetés segédeszközök
 • Cserépkályha és kandallóépítő anyagok
 • Modellező szerszámok
 • Tűzzománcok

 1. sz. melléklet

 Törzsvásárlói igénylőlap és nyilatkozat

 Alulírott ( név ): ……………………..………….  cég név: …………………….………….……………

Cím: ……………………………………………….. adószám: …………………..……………..

 

Telefon szám: …………………………  Email cím: .…………….……………………………

elfogadva az  Interkerám Kft. Törzsvásárlói Programban való részvétel szabályzatát egyúttal hozzájárulok, hogy  az Interkerám Kft fenti felhasználói adataimat az Adatkezelési Szabályzatában   
https://interkeram.hu/kapcsolat/adatkezelesi-szabalyzat/    foglaltak szerint  kezelje

 

 

Dátum:

                                                                 Igénylő aláírása

 

 

Kecskemét, 2019 szeptember 29

 

Tóth Lajos sk.
       ügyvezető