A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS TÁRGYA

A szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt nyereményjáték szervezője az Interkerám Kft (székhelye: 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12, adószáma: 10371989-2-03 továbbiakban: Szervező).

 A Szervező a „Május a Nabertherm kemencék hónapja” címmel meghirdeti érdeklődő partnerei részére az alábbi játékot ( továbbiakban: Játék).

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden magyarországi illetőségű jogi vagy természetes személy.  (továbbiakban: Résztvevő). A természetes személyek esetében a részvétel feltétele, hogy a résztvevő betöltse 18. életévét

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A Játékban kizárólag azon Magyarország területén működő jogi személy, érvényes adószámmal rendelkező (vállalkozás), valamint  magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személy vehet részt, aki a jelen Szabályzatban foglalt feltételnek megfelel és nem tartozik a  játékból kizárt  személyek közé, továbbá a jelen Szabályzatot maradéktalanul megismerte és megértette.

A Játékban nem vehetnek részt ipari felhasználók[1] a Szervező dolgozói, munkatársai, valamint azok közeli hozzátartozója, élettársa, a házastárs egyenesági rokona és testvére, és a testvér házastársa.

NYILATKOZATOK

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szabályzat szerint a Játékban történő részvételével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit. A Játékban részt venni kívánó jogi illetve természetes személy a későbbiekben a Szabályzat megismerésének elmulasztására nem hivatkozhat.

 A Szervező kizárja a felelősségét minden a jelen Szabályzatban foglalt weboldal és az azokat működtető szervert ért külső támadások, meghibásodásának esetére.

A JÁTÉK LEÍRÁSA:

A Szervező,  mint a Nabertherm GmbH (Bahnhofstraße 20, 28865 Lilienthal Németország ) magyarországi képviselője a Játék 1. sz. mellékletében felsorolt elektromos kerámia égető kemencék népszerűsítése érdekében a gyártó által előállított berendezések valós tulajdonságaival kapcsolatosan  a játék időtartama alatt heti egy alkalommal a facebook és a weboldalon egy-egy kérdést tesz fel, legkevesebb 7 naptári  válaszadási lehetőséggel.

A játékban résztvevő kemencék típusai:
TOP 45 , TOP 60, TOP 100, N 40 E, N70 E, N 100, N 200.
Részletes műszaki leírás a Nabertherm és az Interkerám oldalán elérhetőek.

A Résztvevők a kérdésekre a játékban megadott elérhetőségen válaszolnak. A Szervező a helyes válaszolók részére kérdésenként bruttó: 15.000,- Ft azaz tizenötezer forint árengedményt biztosít az 1. sz. mellékletben szereplő kemencék vásárlása esetén.  Amennyiben egyazon jogi vagy természetes személy mind a négy kérdésre helyes választ adott úgy összesen  bruttó 60.000,- Ft kedvezményt kap (érvényesíthet ) a Játék idő tartamának utolsó napjáig. A Szervező a kedvezmény birtokosa részére kizárólag mind a négy kérdésre történő helyes válasz esetén további kedvezményeket is biztosít az alábbiak szerint:

  1. Díjmentes házhoz szállítjuk, üzembe helyezzük Magyarország területén.
  2. Ingyenesen kap egy, a kemence típusának megfelelő égetési segédeszközökből áll szettet legalább bruttó 30.000,- Ft értékben.
  3. Kiterjesztett garancia 36 hónapra (kivéve kopó alkatrészek).


A Szervező által biztosított és a fentiekben részletezett árengedményeket a Résztvevő legkésőbb játék lezárását követő 3 hónapon belül jogosult érvényesíteni a Szervező üzleteiben vagy az www.agyagbolt.hu webáruházban történő kemence vásárláskor úgy, hogy hitelt érdemlően bemutatja a Szervező által részére elküldött értesítő levelet.

A Szervező a kérdésekre a következő fordulókor a facebook oldalon ismerteti a pontos választ, valamint a helyes választ adókat a megadott e-mailben értesíti a kedvezményről. 

JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék kérdései és megjelenésük

időpont

1. kérdés megjelenése

2021.05.31.

2. kérdés + előző helyes megoldások ismertetése

2021.06.07.

3. kérdés + előző helyes megoldások ismertetése

2021.06.14.

4. kérdés + előző helyes megoldások ismertetése

2021.06.21.

5. előző helyes megoldások ismertetése

2021.06.28.


A Játék során elérhető kedvezmény érvényesítésének végső határideje a Játék utolsó kérdésének megválaszolására biztosított naptári napot követő 3. hónap utolsó napja.

EGYÉB

Amennyiben a Szervező az 1.sz mellékletben feltüntetett elektromos kemencéket nem tudja raktárról azonnal szállítani, fent tarja a jogot arra, hogy a szállítási határidő tekintetében egy későbbi időpontot jelöljön ki. Az ezzel kapcsolatos késedelemből keletkező esetleges károkkal kapcsolatban a Játékosnak külön követelése nem elfogadott.  

A Szervező kizárja a Játék által biztosított kedvezmény átruházhatóságát és kijelenti, hogy a kedvezmény más termékekre, illetve készpénzre nem váltható át.

A nyertesek online eszközökön keresztül kerülnek értesítésre, melynek hitelességének ellenőrzése és működésének biztosítása nem tartozik a Szervező hatókörébe és az ebből jelentkező esetleges károkat a Szervező nem köteles figyelembe venni.

A Játékba bevont termék átvételre az Szervező üzleteiben, illetve a Résztvevő által megadott magyarországi címen munkaidőben kerülhet sor.

 ADATKEZELÉS

A Játék résztvevője hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező Adatkezelői szabályzatában foglaltak szerint adatait az ott meghatározott célokból feldolgozza, és abban foglaltak szerint  kezelje.

  • Adatok: név, email cím, felhasználónév
  • Cél: játékban való részvétel
  • Jogalap: önkéntes hozzájárulás
  • Időtartam: játék kedvezményeinek biztosításáig

    Az adatkezeléstől való további információk a  https://interkeram.hu/kapcsolat/adatkezelesi-szabalyzat/ oldalon találhatók.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Játék menetét vagy eredményét illetően minden részvételre jelentkező és /vagy a Nyereményjáték résztvevője jogosult írásban panaszt benyújtani, melyet a Szervező legkésőbb annak kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül elbírál.  

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására és kiegészítésére.
 A jelen Szabályzatban foglalt Játékra a magyar jog rendelkezései irányadók.

 Kecskemét, 2021. május 31.

 

                                                                              Interkerám Kft

 

 

[1] Ipari felhasználónak tekinthető az a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás, amely az égetőkemencét évi 1000 óra üzemórát meghaladó mértékben használja.