30 évesek lettünk

Az Interkerám megalapításának 30 éves évfordulója alkalmából nyereményjátékot hirdetünk.

Játssz velünk, és ismerkedj meg az Interkerám termékeivel, történetével.

A Facebook-on 3 héten keresztül hetente háromszor felteszünk egy-egy kérdést, amelyre esetenként a választ a nyilvánosan elérhető online felületeink valamelyikén találhatod meg.
A helyes választ megjelölők között minden alkalommal kisorsolunk egy-egy hasznos nyereményt.

A harmadik hetet követően, azok a személyek, akik legalább 2 kérdésre helyesen válaszoltak, részt vesznek a fődíj kisorsolásán.
Játssz velünk és nyerd meg a hetente kisorsolásra kerülő hasznos ajándékok egyikét!

Válaszolj minél több kérdésre és nyerd meg a fődíjat, a SHIMPO RK 55 elektromos korongozó gépet.

A játék kezdete: 2020. október 05.
Fődíj sorsolás: 2020. október 30.
Kérlek, olvasd el játékszabályzatunkat itt.


JÁTÉKSZABÁLYZAT

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS TÁRGYA

A  szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt nyereményjáték szervezője az Interkerám Kft (székhelye: 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12, adószáma: 10371989-2-03 továbbiakban:Szervező).

 A Szervező idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, és ez alkalomból meghirdeti a társaság iránt érdeklődő partnerei részére az alábbi nyereményjátékot.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő betöltse 18. életévét és  természetes személy legyen (a továbbiakban: Résztvevő),

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A Nyereményjátékban kizárólag azon, Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személy vehet részt, aki a jelen Szabályzatban foglalt feltételnek megfelel és nem tartozik a  játékból kizárt  személyek közé, továbbá a jelen Szabályzatot maradéktalanul megismerte és megértette.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező dolgozói, munkatársai, valamint azok közeli hozzátartozója, élettársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

NYILATKOZATOK

A  jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szabályzat szerint a játékban történő részvételével automatikusan  elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit. A Nyereményjátékban részt venni kívánó természetes személy és a Nyereményjáték résztvevője a Szabályzat megismerésének elmulasztására nem hivatkozhat.

 A Szervező kizárja a felelősségét minden a jelen Szabályzatban foglalt weboldal és az azokat működtető szervert ért külső támadások, meghibásodásának esetére.

NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A játékban történő részvételt követően a kérdésekre helyes választ adók között az alábbi rendszerességgel a Szervező sorsolást tart, mely sorsolás során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra a Nyereményjáték résztvevői között a sorsolás alapján kihúzott nevek sorrendjében.

Ütemezésidőpont
1. kérdés megjelenése05.okt
2. kérdés + előző válaszra eredmény hirdetése07.okt
3. kérdés + előző válaszra eredmény hirdetése09.okt
4. kérdés + előző válaszra eredmény hirdetése12.okt
5. kérdés + előző válaszra eredmény hirdetése14.okt
6. kérdés + előző válaszra eredmény hirdetése16.okt
7. kérdés + előző válaszra eredmény hirdetése19.okt
8. kérdés + előző válaszra eredmény hirdetése21.okt
9. kérdés + előző válaszra eredmény hirdetése26.okt
Főnyeremény nyilvános sorsolása Budapest30.okt


Napi nyeremények ( rendezni kell a kérdések sorrendje szerint )

 1. 1 db Kolibri mázkészlet
 2. 1 db készleten lévő tetszőleges méretű cordierit égetőlap
 3. 30 kg KS massza készleten lévő tetszőleges típus
 4. 1 db Kéziszerszám készlete
 5. 1 db Festőzománcozás könyv
 6. 1 db Kerámia anyagok és technikák könyv
 7. 5 kg készleten lévő rakumáz
 8. 30 kg GuS massza készleten lévő tetszőleges típus
 9. 10 kg készleten lévő  Ferro alapmáz

Főnyeremény: 1 db SHIMPO RK55 korongozógép

A nyeremények az átvételét megelőzően át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatók.
A Szervező a nyeremények vonatkozásában fenntartja a változtatás jogát.
A nyertesek online eszközökön keresztül kerülnek értesítésre. A nyeremények átvételre az Szervező üzleteiben munkaidőben kerülhet sor.

Amennyiben a Nyereményjáték sorsolása alapján megállapított valamelyik nyertese nem jelentkezik az általa megnyert termék átvételére, a nyertességéről való értesítést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül, akkor a Szervező az adott, át nem vett nyereményt nem osztja ki.

 ADATKEZELÉS

A játék résztvevője hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező Adatkezelői szabályzatában foglaltak szerint adatait az ott meghatározott célokból feldolgozza, és abban foglaltak szerint  kezelje.

 • Adatok: név, email cím, felhasználónév
 • Cél: nyereményjátékban való részvétel; nyereményjáték nyereményeinek kisorsolása;
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás
 • Időtartam: nyereményjáték nyereményeinek kiosztásáig
   
  Az adatkezeléstől való további információk a  https://interkeram.hu/kapcsolat/adatkezelesi-szabalyzat/ oldalon találhatók.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Nyereményjáték menetét vagy eredményét illetően minden Részvételre Jelentkező és /vagy a Nyereményjáték résztvevője jogosult írásban panaszt benyújtani, melyet a Szervező legkésőbb annak kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül elbírál.  

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására és kiegészítésére.
 A jelen Szabályzatban foglalt Nyereményjátékra a magyar jog rendelkezései irányadók.

 Kecskemét, 2020. szeptember 22.

                                                                              Interkerám Kft